Strona główna

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór chętnych osób do uczestnictwa w Programie  „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021.

Program jest dedykowany dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona/ złożona)

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia.

 

Przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa” zapewnia czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, związanych z bezpośrednim, ciągłym sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną, wymagającą całodobowej opieki.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15 lub pod numerem telefonu: 86-275-27-09.