Strona główna

UWAGA !!! WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

UWAGA !!!

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407), wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia na okres 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

  Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5, 5a, 5b, 5c w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.  (UWAGA: świadczenie wówczas będzie przysługiwało od LIPCA 2021 r. !)

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku (UWAGA: świadczenie wówczas będzie przysługiwało od SIERPNIA 2021 r. !)

            TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 2021

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN WYPŁATY

do 30 kwietnia 2021

do 30 czerwca 2021

od 1 maja do 31 maja 2021

do 31 lipca 2021

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021

do 31 sierpnia 2021

od 1 lipca do 31 lipca 2021

do 30 września 2021

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021

do 31 października 2021