Strona główna

Pomoc Żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż osoby zamieszkujące na terenie miasta, zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) mogą zgłaszać się po skierowania do tutejszego ośrodka.