Strona główna

Oferta pracy - ogłoszenie o naborze kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o naborze kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej. Poszukujemy osoby do pracy w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Usługa wytchnieniowa świadczona będzie przez opiekuna dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i polegała będzie na czasowym odciążeniu ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

 

I. Wymagania niezbędne :
1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
4) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
5) wykształcenie:
- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizacje usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
- osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki osobom niepełnosprawnym.

II. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność,
2) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.
IV. Liczba miejsc: 1.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
a) CV,
b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej,
c) dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy,
d) dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie z dopiskiem: „Dotyczy naboru - kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej”, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do dnia 25.04.2021 r., do godz. 15.00