Strona główna

Informacja - Dobry Start

Logo programu Dobry Start

Informujemy, iż od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski należy składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.