Strona główna

Uaktualniony informator o instytucjach, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z za art. 3.1.2. Uchwały Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na rok 2021 który mówi o przesyłaniu informatorów zawierających aktualne bazy teleadresowe z danego powiatu instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie, właściwym miejscowo prezesom sadów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich Policji, komendantom Żandarmerii Wojskowej oraz wchodzącym w obręb powiatu gminom dwa razy w roku do dnia 30 stycznia i do dnia 31 lipca w załączeniu przekazuje w/w informator według stanu na dzień 26.07.2021 r. celem rozpowszechniania zgodnie z zapisem 3.1.3. Programu.

 

Załączniki:
Pobierz plik (BAZA_INST_PRZEMOC_2021_26-07-2021.pdf)BAZA INSTYTUCJI PRZEMOC 2021 na dzień 26 lipca 2021 roku[Rejestr jednostek na terenie powiatu wysokomazowieckiego realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021 (według stanu na dzień 26.07.2021 r.)]266 kB