Strona główna

Opieka wytchnieniowa

              

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem od 1 czerwca 2021 roku realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w 2021 roku Miasto Wysokie Mazowieckie otrzymało dofinansowanie w wysokości 29 988 zł, całkowita wartość 29 988 zł.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Celem programu jest odciążenie opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Informację na temat realizacji Programu można uzyskać w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem pod numerem telefonu 86 275 27 09, wew. 29.

Plakat informacja o dofinansowaniu opieki wytchnieniowej z funduszu solidarnościowego