Strona główna

Program „Opieka 75 +”

Od stycznia 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem realizuje Rządowy Program „Opieka 75 +”, finansowany z budżetu państwa, który umożliwia poprawę dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Udział w Programie pozwala zapewnić tym osobom, pomoc adekwatną do ich potrzeb, wynikających ze stanu zdrowia, a także wzmacnia Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego w ponoszonych kosztach związanych z realizacją zadania w formie świadczenia usług opiekuńczych.  Ogólny koszt programu wynosi 75164 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa  - 37582 zł, środki własne – 37582 zł).