Strona główna

Aktywny Senior - rekrutacja

Zestaw logotypów programu EFS

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie rozpoczyna realizację Projektu AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Pozyskane środki posłużą na organizację zajęć w Klubie Seniora działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem m.in.: warsztaty i zajęcia edukacyjne oraz rozwijające zainteresowania (kulinarne, cukiernicze, florystyczne, krawieckie, multimedialne, plastyczno-rękodzielnicze, fotograficzne), zajęcia prozdrowotne oraz z zakresu kultury fizycznej (zajęcia z dietetykiem, relaksacyjne, kosmetyczne, wyjścia na basen, zajęcia sportowo-ruchowe), wydarzenia kulturalne i integracyjne, spotkania edukacyjne i aktywizacyjne, poradnictwo specjalistyczne.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Miasta Wysokie Mazowieckie, którzy ukończyli 60 lat życia. Dodatkowe kryteria, które będą premiowane podczas rekrutacji, podane zostały w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pn. AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA.

Wypełniony Formularz Rekrutacyjny do Projektu należy złożyć w terminie do dnia 14 września 2021 r. w Biurze Projektu, które mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury, przy ul. Ludowej 19, tel. 86 275 23 43. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA oraz FORMULARZ REKRUTACYJNY do pobrania w biurze Projektu lub na stronie: http://mok.wysokiemazowieckie.pl/22-aktywny-senior-w-pogodnej-jesieni-zycia/1188-rekrutacja-do-projektu

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz-rekrutacyjny do Projektu Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia.pdf)Formularz rekrutacyjny[Formularz rekrutacyjny do projektu Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia]1462 kB
Pobierz plik (Regulamin Rekrutacji i Uczesnictwa projektu Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia.pdf)Regulamin rekrutacji[Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa projektu Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia]1394 kB