Strona główna

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, niezrównana odwaga i wspólne działanie.

Kampania 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

 

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

W 2021 roku kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet”. Temu poświęcona będzie kampania ogólnoświatowa. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa.

Zachęcamy do zapoznania się i zaangażowania w działania w ramach kampanii i poza nią, korzystania m.in. z materiałów edukacyjnych i informacyjnych umieszczonych na stronie: www.kampania16dni.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem przyłączając się do Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć informuje, iż na terenie miasta Wysokie Mazowieckie możesz zwrócić się o pomoc do:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, budynek Urzędu Miasta ul. Ludowa 15, tel. 86 275 27 09
  • Komenda Powiatowa Policji ul. Ludowa 13, tel. 112 lub 47 718 32 12
  • Prokuratura Rejonowa ul. Ludowa 15 b, tel. 86 275 25 25
  • Sąd Rejonowy (Zespół Kuratorów) ul. Ludowa 44, tel. 86 477 02 30, wew. 46
  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budynek Urzędu Miasta ul. Ludowa 15, tel. 86 275 25 92, wew. 45
  • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków Rodzin, budynek Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Ludowa 19 (czynny 1-szy i 3-ci poniedziałek miesiąca godz. 15.00 -19.00)
  • Klub Rodzin Abstynenckich ,, Łabędź ’’- budynek Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Ludowa 19
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Szpitalna 16, tel. 86 219 44 13
  • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem (z siedzibą w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)