Strona główna

Zmiany w wypłacaniu świadczenia 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż od 1.01.2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski do ZUS można będzie składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.

W związku z wyżej wymienionymi zmianami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, będzie przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego tylko do 31.12.2021r.

Natomiast przyznane przez tutejszy ośrodek świadczenia będą wypłacane do końca okresu na jaki zostały przyznane tj. do 31.05.2022r. 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 862752709.