Strona główna

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

500Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) będzie można składać od 1 sierpnia 2017r. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w pokoju nr 9, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną ( m.in. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.zus.pl), poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem Platformy Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl) ).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r. (art. 21 ust 4 w/w. ustawy).

Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 21 ust. 5 w/w. ustawy).

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, a także ze strony internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.wysokiemazowieckie.pl, (w zakładce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Punkt obsługi Programu Rodzina 500+ działa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15 (pokój nr 9).

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8ºº – 16°º

wtorek - piątek 7³º – 15³º