Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od 9 listopada 2015 r.
uruchomiło nowy moduł obsługi partnerów.

Podmiot zainteresowany przystąpieniem do programu
może na stronie www.rodzina.gov.pl wypełnić wstępny formularz w postaci e-deklaracji, który w
zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie skierowany do właściwego Wojewody bądź
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Po uzgodnieniu indywidualnych warunków i zaakceptowaniu
ulg, proponowanych członkom rodzin wielodzietnych, zostanie podpisana umowa o współpracy, a
partner zyska:

  • wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz umożliwienie posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych,
  • możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenie polityki odpowiedzialności społecznej biznesu,
  • zaufanie klientów, a tym samym większe zyski.