Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

 

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

 • dzieci
 • współmałżonkowie
 • partnerzy w związkach nieformalnych
 • osoby starsze
 • osoby niepełnosprawne

 

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

 

przemoc fizyczna:

bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

 

przemoc psychiczna:

wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu…

 

przemoc seksualna:

gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

 

przemoc ekonomiczna:

ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, zaciąganie kredytów bez zgody małżonka, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspokajania potrzeb ( kuchnia, łazienka) …

 

Pamiętaj!!!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie – nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy.

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej.

Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem - jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy.

 

Pamiętaj!!!

Jeżeli doznajesz przemocy lub jeśli jesteś świadkiem przemocy – zareaguj!!! Powiadom służby zajmujące przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą, która doznaje przemocy i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.

 

Na terenie miasta Wysokie Mazowieckie możesz zwrócić się o pomoc do:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, budynek Urzędu Miasta ul. Ludowa 15, tel. 86 275 27 09
 • Komenda Powiatowa Policji ul. Ludowa 13, tel. 997 lub 112 lub 86 275 22 12
 • Prokuratura Rejonowa ul. Ludowa 13, tel. 86 275 25 25
 • Sąd Rejonowy (Zespół Kuratorów) ul. Ludowa 44, tel. 86 477 02 30
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budynek Urzędu Miasta

      ul. Ludowa 15, tel. 86 275 25 59

 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Członków Rodzin, budynek Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Ludowa 19 (czynny 1-szy i 3-ci poniedziałek miesiąca godz. 15.00 -19.00), tel. 86 477 11 05
 • Klub Rodzin Abstynenckich ,, Łabędź ’’- budynek Miejskiego Ośrodka Kultury
 • ul. Ludowa 19 ( mitingi w czwartki i niedziele od 18.00 ).
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Długa 25

      tel. 86 219 44 13, poniedziałek – czwartek od 16.00 do 20.00

 

ŻEBY UZYSKAĆ POMOC WYSTARCZY JEDEN TELEFON

 

,, Niebieska Linia” - tel. 800 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

od poniedziałku do piątku – 10.00 – 22.00

sobota i niedziela – 10.00 – 16.00

 

,, Pomarańczowa Linia ’’- tel. 801 140 068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania – tel. 800 120 226

czynny całą dobę