Strona główna

Dofinansowanie w ramach Programu Senior +

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie otrzymała dofinansowanie w wysokości 153 680 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022, Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior +”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 192 100 zł.
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie Klubu Seniora w budynku dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem. Uczestnikami Klubu „Senior +” będą osoby z miasta Wysokie Mazowieckie, powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, których uczestnictwo w zajęciach ma zapobiec wykluczeniu społecznemu, zapewnić wsparcie wynikające z aktualnych potrzeb oraz poszerzyć wiedzę na temat profilaktyki prozdrowotnej. Wsparcie udzielane w ramach Klubu seniora pozwoli stworzyć uczestnikom warunki do aktywnego życia oraz zapewni większy udział w życiu społeczności lokalnej. Działalność klubu  podwyższy także standard świadczonych usług na rzecz osób starszych oraz wzmocni politykę senioralną w mieście Wysokie Mazowieckie.
Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat_senior_2022_420x297.pdf)Plakat Program Senior+[Plakat Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022, Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior +”]438 kB