Strona główna

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim na 2022 rok

Bazy teleadresowe instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim na 2022 rok:
– Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 29.06.2022 r., poz. 2970),
– Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
– Interwencja kryzysowa,
– Zespoły Interdyscyplinarne,
– Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
– Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
– Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
– Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych.

 

Bazy teleadresowe:
– Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
– Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
– Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach,
– Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim.

Załączniki:
Pobierz plik (Interwencja_kryzysowa_woj_podlaskie.xls)Interwencja kryzysowa[Interwencja kryzysowa województwo Podlaskie]55 kB
Pobierz plik (OPS_2022.xls)Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych[Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Usług Społecznych]85 kB
Pobierz plik (PCPR_2022.xls)Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie[Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie]25 kB
Pobierz plik (placowki_udzielajace_tymczasowego_schronienia.xls)Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim[Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim]29 kB
Pobierz plik (Podmioty_i_organizacje_pozarządowe_udzielające_pomocy_osobom_dotknietym_przemoca_w_rodzinie_w_woj_podlaskim_2022.xls)Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy [Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie]62 kB
Pobierz plik (Punkty_konsultacyjne_dla_osob_dotknietych_przemoca_w_rodzinie-baza_teleadresowa_2022.xls)Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie[Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie]115 kB
Pobierz plik (Rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa.pdf)Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim[Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 29.06.2022 r., poz. 2970)]276 kB
Pobierz plik (Rejestr_placowek_zapewniajacych_tymczasowe_schronienie.xls)Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach [Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach]69 kB
Pobierz plik (zaktualizowane_bazy_teleadres_K-E.xls)Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc[Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie]42 kB
Pobierz plik (zaktualizowane_bazy_teleadres_P-T.xls)Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących [Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie]37 kB
Pobierz plik (zaktualizowane_bazy_teleadres_SOW.xls)Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie[Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie]33 kB
Pobierz plik (Zespoly_Interdyscyplinarne-baza_teleadresowa_2022.xls)Zespoły Interdyscyplinarne[Zespoły Interdyscyplinarne województwo Podlaskie]166 kB