Strona główna

Zakup węgla dla gospodarstw domowych

Drodzy mieszkańcy

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie informuje o możliwości składania zapotrzebowania na węgiel, w związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Decyzja dotycząca sprzedaży węgla zostanie podjęta po wejściu w życie ustawy. Uzyskane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw w gminie miejskiej Wysokie Mazowieckie i odpowiednio zaplanować działania związane z zakupem oraz dystrybucją węgla na terenie miasta.

Zapisy osób zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych, prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Ludowej 15 w Wysokiem Mazowieckiem w biurze podawczym na parterze budynku Urzędu Miasta. Szczegółowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu 862752709.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko