Strona główna

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 styczna 2018r. Karta Dużej rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to e-dokument umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych w wygodny sposób.

Aby uzyskać mobilną Kartę Dużej Rodziny należy przy składaniu wniosku o przyznanie KDR (dla nowej rodziny lub dla nowego członka rodziny) , o przyznanie nowej Karty dla członka rodziny wielodzietnej który był już jej posiadaczem lub o wydanie duplikatu Karty  zaznaczyć od razu obie formy przyznania Karty (tradycyjną oraz elektroniczną ). Wnioskowanie w taki sposób wiąże się jednocześnie  z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1-01-2018r (w formie tradycyjnej) i dla których wniosek o domówienie  KDR w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do 31-12-2019r. (od 01-01-2020r. za domówienie mobilnych KDR będą pobierane opłaty).

 

Wniosek o przyznanie KDR  można złożyć:

 1. w formie tradycyjnej tj. pobrać druki wniosku wraz z załącznikami ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  (w zakładce pliki do pobrania ) lub ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/jak-zalozyc-karte/) i złożyć je w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, pok. nr 1
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia.(na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl wybierz moduł eWnioski.)

 Na stronie internetowej Ministerstwa znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące elektronicznego wnioskowania o KDR.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/jak-zalozyc-karte/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku/

 

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:

 • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
 • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
 • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
 • ·      aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

Jak uzyskać mKDR

 1. Po złożeniu wniosku oraz pozytywnym rozpatrzeniu  na adres e-mail, który został wskazany we wniosku,  przesłany zostanie numer Twojej karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalogowania się w aplikacji.
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
 3. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim smartfonie.

 Kliknij na link i przejdź do instrukcji