Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Plakat dofinansowanie programu "Opieka wytchniewniowa"-edycja 2022 z Funduszu solidarnościowego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem w roku 2022 kontynuuje realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w 2022 roku Miasto Wysokie Mazowieckie otrzymało dofinansowanie w wysokości 58 752 zł, całkowita wartość  58 752 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Celem programu jest odciążenie opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Informację na temat realizacji Programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem pod numerem telefonu 86 275 27 09, wew. 29.